L’obsessió de tots els governs (local, regional, nacional, ..) és la necessitat de reduir
el dèficit. La base és que «no podem gastar més del que guanyem». Si
no, els nostres fills pagaran pel nostre malbaratament.

És impossible argumentar en contra d’això en termes generals. No obstant, les
prioritats de la reducció del dèficit a través de la misèria en lloc d’imposar
la reorientació de la despesa per maximitzar el benestar sembla ser una excusa
per imposar dogmes neoliberals que no encaixen fàcilment amb els valors de la
il·lustració de la tolerància, la justícia social i una creença en el progrés.

No obstant això, aquesta obsessió amb el dèficit fiscal i les mesures draconianes
imposades per complir els objectius no té ressò en el dèficit real que ha
existit per gairebé dues dècades i que realitment compromet el futur. Aquest és
el dèficit ecològic, el fet que estem gastant els recursos a un ritme que la Terra
no pot substituir i produint un excedent de residus i contaminació que no pot
absorbir. Aquest és el veritable llegat que ens estem preparant per als nostres
fills i néts. Si els governs estiguessin preocupades pel dèficit, no mirarien
només al que les agències de qualificació estan dient sobre les seves finances,
sinò estarien treballant per reduir el dèficit ecològic, de manera que la
nostra societat funcioni de manera més eficient i, sí, sens dubte d’una manera
més austera.

El dèficit fiscal té solucions. El dèficit ecològic també, però només si, i és un
gran «sí», hi ha una acció concertada a escala mundial per fer les tisorades
talls necessaries per evitar un dèficit que estarà fora de control en les pròximes
dècades.

L’augment del nivell del mar, el canvi climàtic, extincions massives, l’esgotament dels
recursos, inestabilitat i inseguretat en el subministrament d’aliments, energia
i aigua són només algunes de les conseqüències de no abordar aquest problema. És
urgent i omnipresent. És la nostra responsabilitat. Tots hem de reduir el
nostre dèficit. I ara. Si no, el nostre llegat superarà la capacitat a pagar de
les següents generacions.