? NO macrogranja: No a la destrucció de la terra i del paisatge. ?

✅ SI ramaderia sostenible: Si a la pagesia, a l’economia rural i la qualitat ambiental. ?

 
? XERRADA INFORMATIVA
Intervindrà: Gemma Castro
Presentarà: Jaume Ramon
 
Data: Dijous 10 de febrer de 2022
Hora: 20 h.
Lloc: Sala d’Actes de La Soll Tàrrega