La guineu no és un trofeu.

Estimem les guineus.

Diguem No a la caça indiscriminada de guineus i tórtores.

(Dibuix de Joan Franquesa).

Grup d’Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega