Facebook

4 days ago

GEMA

🔎 Inspecció fluvial del riu Ondara

🧐 Avui hem tingut un matí de educació ambiental per conèixer millor a els ecosistemes aquàtics, realitzant la inspecció del riu Ondara, on hem pogut mesurar:

✅ La qualitat hidromorfològica: l'hàbitat, el bosc de ribera, el cabal, els alteracions.
✅ La qualitat fisicoquímica: la temperatura, el pH, a els nitrats, l'oxigen dissolt, la saturació d'oxigen, la transparència.
✅ La qualitat biològica: els macroinvertebrats, la biodiversitat
... Veure mésVeure menys

Veure a Facebook

6 days ago

GEMA

CONFERÈNCIA: LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA JUSTÍCIA AMBIENTAL, DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA
a càrrec de Josep M. Mallarach, Professor de la Universitat de Girona.
🚨⚠️🚨⚠️🚨⚠️
El biòleg i professor Josep Maria Mallarach ens va parlar, sobre la greu situació ecològica i ambiental del planeta terra, i de com afectaran al conjunt de la humanitat durant el present segle XXI.

La terra i tota vivim en una vorágine de destrucció dels recursos naturals i de les espècies, que han esgotat la capacitat del planeta per regenerar-se. Alhora el consum insostenible d’energia, d’aliments del món occidental, i l’emissió de gasos hivernacle estan provocant un cataclisme climàtic que porta a la humanitat vers el desastre.

En el cas concret de Catalunya, en conjunt el pais consumeix vuit vegades més de recursos del que pot generar. Cada català consumeix a l’any 3,8 tones de petroli, emet 4 tones d’emissions de CO2 i generem 600 kg. per càpita de residus. Amb el consum d’aliments, energia i matèries primeres de països pobres, contribuïm a la desigualtat social i a la misèria ecològica de la població del món menys consumista. Els catalans i tot occident genera constantment un dèficit ecològic i de recursos naturals, del qual ens en aprofitem injustament.

En els darrers 15 anys la biodiversitat d’espècies ha disminuït a Catalunya en un 22 % i segueix disminuint. Destruïm i contaminem els sòls i els rius, destruïm i enverinem la natura i la biodiversitat, reduïm l’aigua potable disponible. Cada día som energèticament menys sostenibles. I la terra ja ha dit prou: L’alteració del clima és una realitat que avança a una velocitat exponencial, amb conseqüències sobre la vida humana, i sobre l’entorn social, ambiental i econòmic completament imprevisibles i irreversibles. Aturar-ho només depèn de nosaltres i hem de lluitar per recuperar el vincle emocional i afectiu que sempre ha unit l’ésser humà amb la mare natura.

Cal un canvi en la visió del món, en les creences, en els valors, en les actituds i en el comportament de tots i cadascun de nosaltres. Cal recuperar l’antiga saviesa d’estimar la natura, de ser coherents amb ella i amb els valors i actituds que ens permeti viure en pau i en armonia amb ella.

D’això i de molt més ens vam parlar amb el professor Mallarach el dimarts al vespre a Tàrrega.
... Veure mésVeure menys

Veure a Facebook

Twitter

Informa’t

Eunice Newton Foote (1819 – 1888) descubridora de l’efecte hivernacle.

Nascuda a Connecticut, aquesta científica, inventora i activista dels drets de les dones americana va ser la primera que va suggerir que canviar la proporció de diòxid de carboni a l’atmosfera canviaria la seva temperatura.

Va presentar aquest tesi, «Circumstàncies que afecten la calor dels raigs del sol”, davant de l’Associació Americana per al Avanç de la Ciència el 1856. Però a tenor amb l’edat, malgrat que va ser ella que va escriure el document «Circumstàncies que afecten la calor dels raigs del sol”, a la conferència, va ser un home, el professor Joseph Henry de la Smithsonian Institution, que va parlar en nom seu.

Ella va detectar indirectament la base física del que ara coneixem com l’efecte hivernacle. Va ser una proposta una mica simplificada ja que no consider tota la radiació solar incloient els raigos infra-roig.

Foote va realitzar una sèrie d’experiments que van demostrar les interaccions dels raigs solars en diferents gasos. Va utilitzar una bomba d’aire, quatre termòmetres i dos cilindres de vidre. Va col·locar els cilindres a la llum del sol per mesurar la variació de la temperatura una vegada escalfada i sota diferents condicions d’humitat amb combinacions de CO2, aire normal i hidrogen. D’aquests gasos, Foote va concloure que l’àcid carbònic va atrapar més calor, aconseguint una temperatura de 125 F.

Mirant a la història de la Terra, Foote va teoritzar que «una atmosfera d’aquest gas donaria a la nostra terra una temperatura elevada … en un període de la seva història, l’aire havia barrejat amb ell una proporció més gran que en l’actualitat, un augment de la temperatura de la seva pròpia acció, així com de l’augment del pes, ha d’haver resultat necessàriament «. Així, Foote va fer la primera descripció del que avui coneixem com a l’efecte hivernacle.

Butlletí GEMA

Ajuda’ns a protegir els Espais Naturals Protegits