Representació gràfica de la producció d’energia fotovoltàica a Alemanya, on els pics de producció solar (obviament) corresponen amb les hores centrals del dia, justament les hores de més demanda. I estem parlant d’Alemanya, no un país mediterrani! Seleciona un dia i mira com el marcador puja fins al migdia. Un bon dia de sol a Alemanya, les seves plaques solars produeixen més de la meitat de la demanda total d’energia elèctrica d’Espanya!
Aqui, hem passat tants anys sense una política energètica coherent amb una visió de futur per aprofitar els recursos disponibles de manera sostenible.