El Grup d’Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega denuncia la tala innecessària i absurda de l’arbrat de l’aparcament de la zona del Castell.

 El Grup d’Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega denuncia la tala innecessària i absurda de l’arbrat de l’aparcament de la zona del Castell. Qualsevol obra s’ha de fer sota el principi del respecte a l’arbrat existent. No es pot actuar sense complir els criteris mínims de respecte pel medi natural.