CONFERÈNCIA:
La justícia social i la justícia ambiental, dues cares de la mateixa moneda

a càrrec de Josep M. Mallarach

Professor de la Universitat de Girona, doctor en biologia i assessor en la salvaguarda d’espais naturals sagrats, director del curs de postgrau en significats i valors espirituals de la natura.

“Si tenim més consideració dels valors culturals i espirituals de la natura tindrem més força i justificació per a la seva conservació.
Hem de defensar una reivindicació social: el dret a la salut i a un medi ambient sa per a tots els ciutadans perquè la justícia social i la justícia ambiental són inseparables.”

> Taquilla inversa
Dimarts 5 de novembre 2019, a les 20h

Sala d’actes Biblioteca Comarcal Tàrrega

El biòleg i professor Josep Maria Mallarach ens va parlar, sobre la greu situació ecològica i ambiental del planeta terra, i de com afectaran al conjunt de la humanitat durant el present segle XXI.

La terra i tota vivim en una vorágine de destrucció dels recursos naturals i de les espècies, que han esgotat la capacitat del planeta per regenerar-se. Alhora el consum insostenible d’energia, d’aliments del món occidental, i l’emissió de gasos hivernacle estan provocant un cataclisme climàtic que porta a la humanitat vers el desastre.

En el cas concret de Catalunya, en conjunt el pais consumeix vuit vegades més de recursos del que pot generar. Cada català consumeix a l’any 3,8 tones de petroli, emet 4 tones d’emissions de CO2 i generem 600 kg. per càpita de residus. Amb el consum d’aliments, energia i matèries primeres de països pobres, contribuïm a la desigualtat social i a la misèria ecològica de la població del món menys consumista. Els catalans i tot occident genera constantment un dèficit ecològic i de recursos naturals, del qual ens en aprofitem injustament.

En els darrers 15 anys la biodiversitat d’espècies ha disminuït a Catalunya en un 22 % i segueix disminuint. Destruïm i contaminem els sòls i els rius, destruïm i enverinem la natura i la biodiversitat, reduïm l’aigua potable disponible. Cada día som energèticament menys sostenibles. I la terra ja ha dit prou: L’alteració del clima és una realitat que avança a una velocitat exponencial, amb conseqüències sobre la vida humana, i sobre l’entorn social, ambiental i econòmic completament imprevisibles i irreversibles. Aturar-ho només depèn de nosaltres i hem de lluitar per recuperar el vincle emocional i afectiu que sempre ha unit l’ésser humà amb la mare natura.

Cal un canvi en la visió del món, en les creences, en els valors, en les actituds i en el comportament de tots i cadascun de nosaltres. Cal recuperar l’antiga saviesa d’estimar la natura, de ser coherents amb ella i amb els valors i actituds que ens permeti viure en pau i en armonia amb ella.

D’això i de molt més ens vam parlar amb el professor Mallarach el dimarts al vespre a Tàrrega.