Cap contenidor de rebuig sol

Celebrem la iniciativa del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega per dur a terme una prova pilot del sistema de recollida de residus porta a porta, i per impulsar una campanya de sensibilització ciutadana per identificar el reciclatge en origen.

Des del Gema donem el nostre suport a aquesta iniciativa, però alhora creiem que cal actuar amb urgència per incrementar d’una manera efectiva al nostre municipi la recollida selectiva de residus. Per aquest motiu demanem a l’Ajuntament de Tàrrega que implanti solucions efectives per millorar el percentatge de la recollida selectiva sobre el conjunt de la brossa generada.

Segons les darreres dades publicades, l’any 2017 a Tàrrega es va reciclar només el 28,89% de la brossa. Per aconseguir l’objectiu de reciclatge del 50% de la brossa generada al municipi, proposem que de manera inmediata s’implanti un format d’illes de contenidors igual i idèntic arreu de la ciutat per a la recollida de brossa i de selectiva.

Aquesta actuació implicaria una redefinició de les àrees d’aportació, en la que els contenidors de rebuig vagin sempre  acompanyats de contenidors de les diferents fraccions de selectiva. Simultàniament caldria disposar temporalment, d’un equip d’informadors a la via pública i a l’entorn de les illes de residus, que informin i assesorin individualment als ciutadans per ajudar-los a realitzar bé la tasca de selecció dels residus.

Tot plegat hauria d’anar acompanyat de més campanyes informatives, per informar i conscienciar al conjunt de la ciutadania en la necessitat del reciclatge selectiu.

Grup d’Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega

Xerrada del professor Jordi Recasens a la Biblioteca de Tàrrega el proppassat dia 15 de febrer.

Més del 70% de la brossa generada a Tàrrega va a parar al contenidor de rebuig.