Agressions al medi natural protegit.

Unes recents actuacions als camins del terme del Talladell a Tàrrega, i de Granyanella, han afectat negativament el medi natural i empobrit la biodiversitat dels nostres espais naturals protegits.

Aquestes actuacions, que en principi havien de servir per reparar els camins, suposen una modificació dels mateixos, i la destrucció de la vegetació arbustiva i arbrada dels vorals.

El nostre medi natural pateix continuadament les agressions derivades de l’eliminació dels espais agroforestals que permeten la biodiversitat d’hàbitats i espècies. Les vores dels camins són els únics reductes, on moltes espècies vegetals, insectes, amfibis, rèptils, micromamífers, ocells, etc., poden sobreviure i alimentar-se. El cas de les nostres papallones, que crien i s’alimenten de les plantes i flors de les vores dels camins és un dels exemples més dramàtics de la seva vulnerabilitat.

Aquestes actuacions contràries a l’equilibri ecològic, es produeixen en camins de competència municipal i en espais naturals protegits per l’administració catalana.

Al terme municipal de Tàrrega, l’article 108 del pla d’ordenació urbanística municipal estableix, en el seu apartat 6, les condicions de protecció dels camins rurals i diu que:

«No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural» .

Les actuacions que denunciem, alteren significativament els camins rurals dels termes de Tàrrega i de la Granyanella, i afecten greument la conservació de les espècies i dels hàbitats dels nostres espais naturals protegits.

La lluita contra el canvi climàtic i per la conservació dels hàbitats i les espècies, és un patrimoni de tota la societat i que tots hem de defensar.

Grup d’Ecologia i de Medi ambient.