Qualsevol
que hagi sortit a caminar, còrrer o pedalar pels camins al voltant de Tàrrega
recentment haurà vist que s’ha fet obres “d’arranjament de camins”. S’ha fet
amb diners de l’Ajuntament de Tàrrega (9.000€) i l’Associació de Veïns i
Propietaris del Terme Rústic de Tàrrega (15.000€). Una feina necessari. 

Però la
notícia també informava de que aquesta arranjament també suposava “eradicar
vegetació invasora
”. Que vol dir?
De fet, esporgar els arbres i arbustos, retallar les herbes de les vores ha de
ser una part d’aquesta tasca quan el creixement de la vegetació impedeix el pas
o obstrueix els camins. Però els marges i vores també són elements importantíssims
del paisatge agrícol i vitals per la fauna i flora. 

Per tant, s’hauria de fer
aquestes feines de manera respectuosa. 

No
obstant, les persones responsables d’aquesta tasca no semblen estar d’acord.
Més aviat, sembla que la feina seva és destruir. Si no, no s’explica imatges
com aquestes on veiem oliveres a la vora d’un camí que han patit un arranjament
d’una agressivitat brutal. 

La
ironia és que aquest camí és la continuació del Carrer Amics de l’Arbre!